Ühisrahastusse investeerimise strateegiad

Pikaajalise eduka investeerimise aluseks on kapitali optimaalne allokeerimine erinevate varaklasside vahel ning riskide efektiivne juhtimine. Antud praktilise koolituse raames tutvustatakse erinevaid varaklasse nagu kinnisvara, laenud ja omakapitali instrumendid, millesse on võimalik investeerida läbi ühisrahastuse. Lisaks antakse töötubades ülevaade, kuidas hinnata ja juhtida ühisrahastusse investeerimisega seotud riske nagu näiteks vastaspoole krediidirisk, portaali operatsioonirisk, valuutarisk, intressimäära risk, likviidsusrisk ja regulatiivne risk. Olulise teemana käsitletakse töötubades ühisrahastusse investeerimise õiguslikke ning maksualaseid teemasid. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid investeerimisstrateegiad, mis võimaldavad investoritel teenida atraktiivset riskiga korrigeeritud tootlust. Koolituse lõpuks saavad osalejad praktilised tööriistad ja abivahendid, mille kasutamine aitab koostada neile sobiliku riski-tulu suhtega investeerimisportfelli.

Kellele on õppeaine mõeldud?

Koolitus on suunatud inimestele, kes plaanivad alustada või on ühisrahastusse juba mõnda aega investeerinud. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid ühisrahastuse varaklasse nagu kinnisvara, laenud või omakapitali instrumendid ning antakse ülevaade, kuidas hinnata ja maandada ühisrahastusse investeerimisega seotud riske. Koolituse olulise osana käsitletakse ühisrahastusse investeerimise õiguslikke ning maksualaseid teemasid. Lisaks tutvustatakse erinevaid strateegiaid, kuidas leida parimaid riski-tulu suhtega investeeringuid ning koostada edukas ja tulus investeerimisportfell.

Õppeaine läbinu

 • Teab millised on erinevad riskid erinevatesse varaklassidesse (laenud, kinnisvara, omakapitali instrumendid) investeerimisel läbi ühisrahastuse

 • Mõistab ja oskab hinnata ühisrahastusportaali tegevusriski ning erinevaid finantsriske (krediidirisk, tururisk, intressimäärarisk, valuutarisk ja likviidsusrisk)

 • Oskab teostada analüüsi leidmaks atraktiivse riski-tulu suhtega investeeringuid erinevates ühisrahastusportaalides

 • Oskab koostada investeerimisportfelli võttes arvesse investeeringute riski-tulu suhet ning oskab juhtida portfelli likviidsust

 • Tunneb ühisrahastusse investeerimisel õiguse- ja maksualased teemad ning oskab valida talle sobivaima strateegia

Lektor: Kristjan Liivamägi

Koolituse viib läbi üle 10 aastast investeerimisalast kogemust omav lektor Kristjan Liivamägi, kes on ühisrahastuses investeerinud üle 5 aasta ning kõikide nende aastate jooksul suutnud oma investeerimisstrateegiatega edestada keskmise investori teenitud tootlust. Kristjani ühisrahastusportaali Bondora portfelli aastane tootlus on viie tegutsemisaasta jooksul jäänud vahemikku 23-29% ning sellega on ta teeninud igal aastal keskmiselt 8 protsendipunkti kõrgemat tootlust kui keskmine Bondoras tegutsev investor. Kristjani ühisrahastusportaali Omaraha portfelli aastane tootlus on viie tegutsemisaasta jooksul jäänud vahemikku 29-44% ning sellega on ta teeninud igal aastal keskmiselt 10 protsendipunkti kõrgemat tootlust kui keskmine Omarahas tegutsev investor.

Kristjan-Liivamägi

Ainekava teemad ja ajakava

Õppeaine on sisse loetud seitsme seminarina. Iga seminar kestab 4 akadeemilist tundi. Õppeaine loeti sisse tegelikul kohtumisel, kus seminariruumis viibisid õppurid ja lektorid. Seminarisalvestuses on kuulda ka arutelusid praktilistel investeerimisteemadel.

Loeng nr 1

Sissejuhatus. Investeerimine erinevatesse varaklassidesse läbi ühisrahastuse I

 • Sissejuhatus
 • Erinevate varaklasside riskid ja karakteristikud
 • Investeerimine laenudesse läbi ühisrahastuse
 • Laenuportaalide tutvustus – Bondora, Omaraha, Twino, Mintos jne
 • Grupiarutelud ja praktilised kaasuseanalüüsid

Loeng nr 2

Investeerimine erinevatesse varaklassidesse läbi ühisrahastuse II

 • Investeerimine omakapitali instrumentidesse (alustavate ettevõtete aktsiad)
 • Laenuportaalide tutvustus – Fundwise jt
 • Investeerimine kinnisvarasse läbi ühisrahastuse
 • Laenuportaalide tutvustus – Crowdestate ja Estateguru
 • Grupiarutelud ja praktilised kaasuseanalüüsid

Loeng nr 3

Riskide hindamine ühisrahastuses I

 • Sissejuhatus riskide hindamisse
 • Tegevusriskid
 • Vastavusriskid ja regulatiivne risk
 • Finantsriskid: krediidirisk, tururisk, intressimäärarisk, valuutarisk ja likviidsusrisk
 • Finantsanalüüs ühisrahastusportaali tegevuse jätkuvuse ja finantspositsiooni hindamiseks
 • Finantsriskid: krediidirisk, tururisk, intressimäärarisk, valuutarisk ja likviidsusrisk

Loeng nr 4

Riskide hindamine ühisrahastuses II

 • Laenude krediidiriski analüüs
 • Intressimäära riskianalüüs
 • Valuutariski analüüs
 • Likviidsusriski analüüs
 • Grupiarutelud ja praktilised riskianalüüsid

Loeng nr 5

Ühisrahastusse investeerimise strateegiad I

 • Riskiga korrigeeritud tootluse arvutamine ühisrahastuses
 • Laenuportaalide investeerimisstrateegiate analüüs
 • Laenude hajutamise ja duratsiooni analüüs
 • Grupiarutelud ja praktilised kaasuseanalüüsid

Loeng nr 6

Ühisrahastusse investeerimise strateegiad II

 • Edukate riskiga korrigeeritud strateegiate väljatöötamine
 • Investeerimisportfelli koostamine ja likviidsuse juhtimine
 • Investeerimine kinnisvarasse läbi ühisrahastuse – projektide analüüs
 • Grupiarutelud ja praktilised kaasuseanalüüsid

Loeng nr 7

Ühisrahastusse investeerimise strateegiad III – Õiguse- ja maksualased teemad ühisrahastusse investeerimisel

 • Investeerimine omakapitali instrumentidesse läbi ühisrahastuse – projektide analüüs
 • Investeerimine juriidilise ja eraisikuna ühisrahastuses
 • Maksude arvestamine ja tasumine juriidilise ja eraisikuna ühisrahastuses
 • Krediidiandjate ja -vahendajate seadusest tulenevad nõuded ja muud õigusalased tähelepanekud
 • Grupiarutelud ja praktilised näited õigusalaste ja maksuteemade

ÕPPEAINETE HINNAD

Õpe toimub iseseisvalt videoõppe vahendusel.
Ainet aitavad läbida abistavad materjalid ja
tööriistad ning aktiivne lektorite tugi

Ühisrahastusse investeerimise strateegiad

250€ 199€

7 sisukat videokursust
Seminaride slaidiesitlused
Seminaride lisamaterjalid
Exceli analüüsitööriistad
Kursusekaaslaste suhtluskanal

Soovid personaalset pakkumist?
Kirjuta meile ja leiame lahenduse!

AADRESS

Investeerimisklubi OÜ
Reg number: 12816422
Mesika tn 10, 50110, Tartu

KONTAKT

+362 5046790
info@investeerimisklubi.ee

JÄLGI MEID

Hoia meie tegemistel silm peal