Praktiline investeerimisharidus, mis on loodud investorite poolt, mõeldes investoritele!

VIDEOÕPE

Õppeaineid on võimalik läbida videokursuse formaadis. Läbimise kiirust saab valida vastavalt enda edusammudele

MATERJALID

Iga seminari osaks on toetavad õppematerjalid. Nendeks on investeerimisteemailised kaasused, slaidid ning exceli tabelid

KURSUSEKAASLASED

Kõik õppeainete läbijad lisatakse vestlusgruppi, kus saab vestelda teiste õppuritega ning küsimusi küsida lektoritelt

ÕPPESTRUKTUUR

Usume, et investeerimises pikaajalise edu saavutamiseks on tarvis sukelduda veelgi sügavamale, ammutades põhjalikke teadmisi nii majandustsüklitest, erinevatest varaklassidest kui ka strateegiatest.

Instituudi erialad välja töötatud koostöös Investeerimisklubi asutajate ning praktikute Kristjan Liivamäe ja Tarvo Vaarmetsaga, kellel on tugev akadeemiline taust.

See loob suurepärase koosluse – praktilise investeerimishariduse, mis tugineb teadustöödele ning empiirilistele uuringutele.

Instituudit pakub kolme õppeainet –  esimesel õppeaastal alustame kahe suunaga – Majandustsüklite  õppeaine, Börsiaktsiate õppeaine ning Ühisrahastuse õppeaine.

Kristjan-Liivamägi

Finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi

INSTITUUDI ÕPPEAINED

Usume, et investeerimises pikaajalise edu saavutamiseks on tarvis sukelduda veelgi sügavamale,
ammutades põhjalikke teadmisi nii majandustsüklitest, varaklassidest kui ka strateegiatest.

Majandustsüklite eriala

MAJANDUSTSÜKLITE ÕPPEAINE

Mõistab rahapoliitika, intressimäärade ning makromajanduse mõju finants- turgudel toimuvale. Oskab teostada sektorianalüüsi leidmaks atraktiivse riski-tulu suhtega investeeringuid.

Börsiaktsiate eriala

BÖRSIAKTSIATE ÕPPEAINE

Loob endale isikliku töövahendi börsiaktsiate põhjalikumaks analüüsimiseks. Oskab arvutada börsiaktsiate õiglast hinda. Saab aru erinevatest aktsiahinna suhtarvudest. Saab paremaks aktsiainvestoriks.

Ühisrahastuse eriala

ÜHISRAHASTUSE ÕPPEAINE

Oskab hinnata ühisrahastusportaali riske. Oskab teostada investeeringu leidmiseks piisavat analüüsi. Oskab juhtida investeerimisportfelli likviidsust. Tunneb ühisrahastuse õiguse- ja maksunüansse.

OSALEJATE TAGASISIDE

“Ühisrahastuse strateegiate õppeaines osalemine õpetas mulle, kuidas analüüsida erinevaid investeerimisvõimalusi ning leida atraktiivse riski ja tulu suhtega tehinguid. Võimas oli see, kuidas peale esimest seminari olid 4 inimest juba oma kursuse raha heade tehingutega tagasi teeninud.”

MARKO OOLO, INVESTEERIMISKLUBI ASUTAJA

AADRESS

Investeerimisklubi OÜ
Reg number: 12816422
Mesika tn 10, 50110, Tartu

KONTAKT

+362 5046790
info@investeerimisklubi.ee

JÄLGI MEID

Hoia meie tegemistel silm peal