Börsiaktsiate hindamine ja investeerimise strateegiad

Eduka pikaajalise aktsiainvestori tööriistakomplekti kuulub keskse abimehena oskus ettevõtteid ja aktsiaid analüüsida. See tähendab, et järjepidevate edukate aktsiatehingute eeldusteks on põhjendatud investeerimisotsused, milleni jõudmiseks on vaja teadmisi ja oskusi fundamentaalanalüüsist. Siiski peab aru saama, et ükski investor ei suuda teha alati ja ainult kasumlikke investeerimisotsuseid – kaotusi tuleb ette kõigil, ka kõige edukamatel investoritel. Fundamentaalanalüüsi tulemustest ja väärtusinvesteerimise printsiipidest lähtumine aitab aga pikaajalisel investoril kaotusi piirata ja seega kokkuvõttes börsiedu ka suurendada.

Kellele on õppeaine mõeldud?

Koolitus on mõeldud huvilistele, kes on oma investeerimistee alguses või omavad juba eelteadmisi ja soovivad börsiaktsiate analüüsimisele läheneda süsteemsemalt. Koolituse üks eesmärk ja praktline kasu on isikliku börsiaktsiate analüüsimudeli loomine. Kursuse lõpuks on osaleja koostanud endale analüüsivahendi, mille abil efektiivselt jõuda põhjendatud investeerimisotsusteni. Selle eesmärgi saavutamiseks vaadatakse kursuse käigus läbi olulisemad börsiettevõtete ja -aktsiate analüüsimise aspektid ning omandatud uute teadmiste abil täiendatakse jooksvalt ka oma isiklikku analüüsimudelit. Koolituse teemade hulka kuuluvad näiteks börsiettevõtete nö „pehme“ analüüsimine, finantsaruannete vertikaal- ja horistonaalanalüüs, börsiettevõtete võrdlev hindamine suhtarvude abil ja diskonteeritud rahavoo mudelid.

Õppeaine läbinu

 • on loonud endale isikliku börsiaktsiate analüüsivahendi, mida oskab edukalt erinevate aktsiate analüüsimusel rakendada.

 • saab aru börsiaktsiate analüüsimise protsessist ja toimemehhanisimidest

 • oskab keskenduda börsiaktsiate hinda mõjutavatele olulisematele aspektidele

 • mõistab börsiettevõtete „pehme analüüsi“ vajalikkust ja kasulikkust

 • saab aru ettevõtete finantsaruannete ülesehitusest ja oskab aruandeid „lugeda“

 • saab aru erinevatest aktsiahinna suhtarvudest ja oskab neid analüüsis kasutada

 • on tutvunud diskonteeritud rahavoogude mudelitega ja suudab neid rakendada

 • oskab arvutada börsiaktsiate õiglast hinda ja teha fundamentaalanalüüsil põhinevaid investeerimisotsuseid

 • saab paremaks investoriks

Tarvo Vaarmets

Lektor: Tarvo Vaarmets

Koolituse viib läbi üle 15 aastast investeerimisalast kogemust omav lektor Tarvo Vaarmets.

Tarvo tööalane tegevus on samuti tihedalt finantsturgudega seotud. Ta on analüütikuna töötanud Äripäeva börsitoimetuses ning tegutseb praegugi finantsturgude analüütikuna Swedbankis. Viimase finantskriisi ajal aitas Tarvo Swedbanki restruktureerimisüksuse meeskonna liikmena päästa raskustesse sattunud ettevõtteid. Lisaks on ta varahaldusfirma Finantsinsenerid OÜ juht ja omanik ning panustanud Balti Innovatsiooni Fondi ning mõningate riigiettevõtete nõukogude töösse. Tarvo on ka populaarsust kogunud, ning aktsiaturul suurt edu toonud, Äripäeva nn. rahakühvelduse strateegia looja.

Ainekava teemad ja ajakava

Õppeaine on sisse loetud seitsme seminarina. Iga seminar kestab 4 akadeemilist tundi. Aine viiakse läbi arutelude, loengute, juhtumianalüüside ja omandatud teadmiste praktilise rakendamise ehk isikliku analüüsimudeli etapilise loomise abil. Õppeaine loeti sisse tegelikul kohtumisel, kus seminariruumis viibisid õppurid ja lektorid. Seminarisalvestuses on kuulda ka arutelusid praktilistel investeerimisteemadel.

Seminar nr 1

Sissejuhatus. Aktsiatesse investeerimine

 • Sissejuhatus aktsiainvesteerimisse
 • Aktsiate võrdlus teiste varaklassidega
 • Väärtusinvesteerimise põhimõtted
 • Isikliku analüüsimudeli loomisega alustamine

Seminar nr 2

Börsiettevõtete „pehme analüüs“. Juhid ja tegevusarunded

 • Majandussektor, konkurentsisituatsioon
 • Juhi roll börsiettevõttes ja aktsia hinna kujunemises
 • Tegevusaruanded ja nende olulisus
 • Grupiarutelud ja praktilised näited/kaasuseanalüüsid
 • Isikliku analüüsimudeli edasiarendamine

Seminar nr 3

Finantsaruannete analüüs

 • Börsiettevõtete põhiaruannete vertikaal- ja horisontaalanalüüs
 • Kasumlikkuse, likviidsuse, finantsvõimenduse jms analüüs
 • Grupiarutelud ja praktilised näited/kaasuseanalüüsid
 • Isikliku analüüsimudeli edasiarendamine

Seminar nr 4

Börsiaktsiate väärtuse hindamine

 • Ettevõtte analüüs vs aktsia väärtuse hindamine
 • Põhilised hindamismeetodid
 • Suhtarvude mudeli idee ja olemus
 • Erinevad hinna suhtarvud
 • Grupiarutelud ja praktilised näited/kaasuseanalüüsid
 • Isikliku analüüsimudeli edasiarendamine

Seminar nr 5

Börsiaktsiate võrdlev hindamine II

 • Veel suhtarvudest
 • Aktsiate filtreerimine suhtarvude alusel
 • Grupiarutelud ja praktilised näited/kaasuseanalüüsid
 • Isikliku analüüsimudeli edasiarendamine

Seminar nr 6

Diskonteeritud rahavoogude mudelid I

 • Erinevad rahavood
 • Diskonteeritud dividendide mudel ja Gordoni kasvumudel
 • Diskonteeritud vaba rahavoo mudelid
 • Grupiarutelud ja praktilised näited/kaasuseanalüüsid
 • Isikliku analüüsimudeli edasiarendamine

Seminar nr 7

Diskonteeritud rahavoogude mudelid II. Aktsiastrateegiad

 • Veel diskonteeritud rahavoogude mudelitest
 • Aktsiainvesteeringu elutsükkel ja erinevad aktsiastrateegiad
 • Grupiarutelud ja praktilised näited/kaasuseanalüüsid
 • Isikliku analüüsimudeli valmimine

ÕPPEAINETE HINNAD

Õpe toimub iseseisvalt videoõppe vahendusel.
Ainet aitavad läbida abistavad materjalid ja
tööriistad ning aktiivne lektorite tugi

Börsiaktsiate hindamine ja investeerimise strateegiad

250€ 199€

7 sisukat videokursust
Seminaride slaidiesitlused
Seminaride lisamaterjalid
Exceli analüüsitööriistad
Kursusekaaslaste suhtluskanal

Soovid personaalset pakkumist?
Kirjuta meile ja leiame lahenduse!

AADRESS

Investeerimisklubi OÜ
Reg number: 12816422
Mesika tn 10, 50110, Tartu

KONTAKT

+362 5046790
info@investeerimisklubi.ee

JÄLGI MEID

Hoia meie tegemistel silm peal