Edukas varaklasside valik majandustsükli erinevates faasides

Erinevad empiirilise uuringud (Brinson, Hood and Beebower 1986,1991) on näidanud, et varaklasside valik erinevates majandustsüklites on üks olulisi edutegureid, mis mõjutab investori pikaajalist portfelli tootlust. Selleks, et koostada pikaajaliselt edukas investeerimisportfell nii majandustsükli tõusu- kui langusfaasides on oluline mõista erinevate varaklasside riske ning aru saada kuidas need varaklassid erinevates majandustsükli faasides käituvad.

Kellele on õppeaine mõeldud?

Koolitus on mõeldud inimestele, kes plaanivad alustada või on juba mõnda aega investeerimisega tegelenud. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid varaklasse (aktsiad, võlakirjad, laenud, kinnisvara, väärismetallid ja muud varaklassid) ning antakse ülevaade, kuidas erinevad varaklassid majandustsükli erinevates faasides käituvad. Koolitusel tutvustatakse erinevaid majandussektoreid ning selgitatakse millised sektorid pakuvad parimaid investeerimise võimalusi majandustsükli tõusu- ja langusfaasides. Lisaks antakse ülevaade varade riski ja tulu hindamise alustest ning tutvustatakse eraisiku optimaalse riski-tulu suhtega investeerimisportfelli koostamise põhimõtteid.

Õppeaine läbinu

 • Teab kuidas erinevad varaklassid (aktsiad, võlakirjad, laenud, kinnisvara, väärismetallid) majandustsükli erinevates faasides käituvad

 • Mõistab rahapoliitika, intressimäärade ning makromajanduse näitajate mõju finantsturgudel toimuvale

 • Oskab teostada sektorianalüüsi leidmaks atraktiivse riski-tulu suhtega investeeringuid majandustsükli erinevates faasides

 • Oskab hinnata erinevate varaklasside riske majandustsükli erinevates faasides

 • Oskab kasutada erinevaid analüüsimeetodeid varaklasside analüüsimiseks

 • Tunneb Markowitzi portfelliteooria põhimõtteid ning oskab neid kasutada enda investeerimisportfelli koostamisel

Lektor: Kristjan Liivamägi

Kristjan Liivamägi on finantsturgudel investeerinud üle 10 aastat ning oma portfelliga läbi käinud majandustsükli erinevad faasid. Üheks oluliseks osaks tema investeerimisportfelli koostamisel on majandustsüklite mõistmine ning sellest tulenevalt parima riski-tulu suhtega varaklasside valik.

Kristjan-Liivamägi

Ainekava teemad ja ajakava

Õppeaine on sisse loetud seitsme seminarina. Iga seminar kestab 4 akadeemilist tundi. Õppeaine loeti sisse tegelikul kohtumisel, kus seminariruumis viibisid õppurid ja lektorid. Seminarisalvestuses on kuulda ka arutelusid praktilistel investeerimisteemadel.

Loeng nr 1

Sissejuhatus. Majandustsüklite tutvustus ning makromajanduse mõju finantsturgudele

 • Sissejuhatus majandustsüklitesse
 • Majandustsükli tõusu- ja langusfaas
 • Makromajanduse näitajate seos majandustsüklitega
 • Makromajanduse viit- ja ennakindikaatorid majandustsükli määramisel
 • Finantsturgude vahelised seosed
 • Rahapoliitika, intressimäärade ning makromajanduse näitajad mõjutavad finantsturgudel toimuvale
 • Grupiarutelud ja praktilised näited finantsturgudelt

Loeng nr 2

Varaklasside käitumine majandustsükli erinevates
faasides I

 • Varaklasside (kinnisvara, aktsiaturud, võlakirjaturud, laenud, väärismetallid ja muud varaklassid) tutvustus
 • Varaklasside käitumine majandustsükli erinevates faasides
 • Varaklasside oodatav tootlus majandustsükli erinevates faasides
 • Grupiarutelud ja praktilised kaasuseanalüüsid

Loeng nr 3

Varaklasside käitumine majandustsükli erinevates
faasides II

 • Varaklassidesse investeerimise riskid majandustsükli erinevates faasides
 • Varaklasside oodatav tootlus majandustsükli erinevates faasides
 • Grupiarutelud ja praktilised kaasuseanalüüsid

Loeng nr 4

Majandussektorite atraktiivsus lähtuvalt majandus- ja aktsiaturu tsüklist

 • Sektori analüüs selgitamaks välja millised sektorid pakuvad parimaid investeerimise võimalusi majandustsükli tõusu- ja langusfaasis
 • Makromajanduse mõju varade hindamise protsessile
 • Varade hindamise protsess (The Three-Step Top-Down Process)
 • Majandussektori analüüs
 • Grupiarutelud ja praktilised näited väärtuse hindamise kohta

Loeng nr 5

Varaklasside hindamine lähtuvalt majandustsüklist I

 • Sissejuhatus aktsiaturgude hindamise mudelitesse
 • Diskonteeritud dividendide mudel
 • Võrreldavate suhtarvude mudel
 • Sissejuhatus diskonteeritud rahavoogude mudelisse

Loeng nr 6

Varaklasside hindamine lähtuvalt majandustsüklist II

 • Võlakirjaturgude hindamine vastavalt majandustsükli faasile
 • Laenuturu hindamine vastavalt majandustsükli faasile
 • Kinnisvaraturu hindamine vastavalt majandustsükli faasile
 • Muude varaklasside hindamine vastavalt majandustsüklile
 • Grupiarutelud ja praktilised näited väärtuse hindamise kohta

Loeng nr 7

Erainvestori portfelli koostamine vastavalt majandustsüklile

 • Sissejuhatus portfelliteooriasse (Markowitzi portfelliteooria)
 • Varaklasside tootluse, riski ja omavahelise korrelatsiooni hindamine
 • Varaklasside riskide hindamine ja mõõtmine
 • Erainvestori portfelli koostamine vastavalt elutsükli eraisiku etapile ja varade mahule
 • Grupiarutelud ja praktilised näited portfelli koostamise kohta

ÕPPEAINETE HINNAD

Õpe toimub iseseisvalt videoõppe vahendusel.
Ainet aitavad läbida abistavad materjalid ja
tööriistad ning aktiivne lektorite tugi

Edukas varaklasside valik majandustsükli erinevates faasides

250€ 199€

7 sisukat videokursust
Seminaride slaidiesitlused
Seminaride lisamaterjalid
Exceli analüüsitööriistad
Kursusekaaslaste suhtluskanal

Soovid personaalset pakkumist?
Kirjuta meile ja leiame lahenduse!

AADRESS

Investeerimisklubi OÜ
Reg number: 12816422
Mesika tn 10, 50110, Tartu

KONTAKT

+362 5046790
info@investeerimisklubi.ee

JÄLGI MEID

Hoia meie tegemistel silm peal